Een rioolverstopping komt nooit gelegen

Vervangen riolering

Het vervangen van een riolering komt pas aan de orde wanneer er regelmatig klachten zijn over verstoppingen en stank- of wateroverlast. Door middel van een camera inspectie wordt vaak eerst de oorzaak van deze terugkerende problemen in kaart gebracht. Aan de hand van deze inspectie zal, in overleg, gekeken worden naar de vervolgstappen voor het vervangen van uw riolering. U kunt van AAD Rioolservice & Installatietechniek een professionele, vakkundige aanpak verwachten.

Een verstopt riool, wat nu..

Bij het vervangen van een rioolstelsel komt namelijk meer kijken. Denk aan grond- en graafwerkzaamheden, lokaliseren riolering, herbestrating, herbeplanting en in sommige gevallen zelfs vergunningen.

Indien gewenst, verzorgt AAD Rioolservice, naast het vervangen van uw riolering, ook de bijkomende werkzaamheden voor u, waarbij u, naast bovenstaande, onder andere kunt denken aan breekwerk, puinafvoer en bestrating.