Een rioolverstopping komt nooit gelegen

Stank Inspectie

Een niet goed of slecht functionerende riolering kan zorgen voor stankoverlast. Rioolstank is een veel voorkomend probleem dat vaak wordt veroorzaakt door open verbindingen en kleine scheurtjes in rioolleidingen. Omdat stankoverlast niet met het blote oog is waar te nemen, is het vaak lastig om de oorzaak van het probleem te traceren. Met behulp van neveldetectie kan eenvoudig achterhaald worden waar de stankoverlast vandaan komt. Met behulp van een rookgenerator wordt het rioolstelsel gevuld met (natuurvriendelijke) rook. Middels deze methode zijn stankproblemen eenvoudig te traceren. De rook zal namelijk door de kleinste kieren of scheurtjes naar buiten komen (waar de stank dit ook doet).

Een verstopt riool, wat nu..

Ook het niet functioneren van sifons en andere stankafsluiters wordt direct zichtbaar bij het gebruik van de rookgenerator. Mocht blijken dat de riolering defect is, dan kunnen wij eventueel, door middel van een camera inspectie, de locatie van het defect traceren.

U kunt met stankdetectie aanzienlijk besparen op kosten. Het voorkomt in veel gevallen namelijk het bloot leggen van het rioleringsstelsel.