Een rioolverstopping komt nooit gelegen

Lokaliseren Riolering

U kunt bij AAD Rioolservice ook terecht voor het lokaliseren van rioolafvoerbuizen. Vaak ontbreekt een bouwtekening, waardoor onduidelijk is waar de verschillende rioolleidingen zijn gesitueerd. Om het riool goed in kaart te kunnen brengen, maken wij gebruik van een detector.

Een verstopt riool, wat nu..

Deze ontvanger spoort riool- en afvoerleidingen op. Onze monteurs sluiten op het uiteinde van de hogedrukslang een zender aan. De draagbare ontvanger ontvangt het signaal van de zender en laat zien waar exact het riool onder de grond of in de vloer loopt, en op welke diepte deze zich bevindt. De continue diepte informatie, richting en afstand van de zender zorgt voor een nauwkeurige navigatie, waardoor we veel tijd en geld besparen en, bij grondwerkzaamheden, minder risico lopen op onnodige schade.