Een rioolverstopping komt nooit gelegen

Camera Inspectie

Wanneer een riolering vaker verstopt raakt, is het raadzaam om een camera inspectie uit te laten voeren. Op deze manier kan de oorzaak van de verstopping eenvoudig worden vastgesteld. Rioolinspecties worden uitgevoerd met behulp van een camera die handmatig in het stelsel wordt voortbewogen. Hiermee kunnen wij het leiding verloop van uw rioleringsstelsel in kaart brengen. Aan een camera inspectie gaat altijd een reiniging vooraf.

Met een camera-inspectie krijgt u dus duidelijkheid over de veroorzaker van het rioolprobleem. Via de inspectie kunnen, naast verstoppingen, onder andere scheuren, obstakels, verzakkingen of andere beschadigingen aan het licht komen.

Een verstopt riool, wat nu..

Wanneer het probleem, naar aanleiding van de camera inspectie, is vastgesteld, kunnen wij uiterst efficiënt te werk gaan. Wij brengen graag advies aan u uit en indien gewenst een vrijblijvende offerte voor het verhelpen van het probleem.

Wanneer er sprake is van stankoverlast, zal eerst overgegaan worden op stankdetectie, alvorens een camera inspectie ingezet wordt.